Chức vụ:Nhà

Vào http: // www.sfm-sh.com (từ giờ trở đi, sẽ được giới thiệu như sfm-sh.com), sự riêng tư khách là mối quan tâm nghiêm trọng của chúng tôi. Trang chính sách bảo mật này mô tả những loại thông tin cá nhân có thể được tiếp nhận và thu thập bởi sfm-sh.com và cách thông tin sẽ được sử dụng.

Tìm kiếm Quảng cáo Động cơ
Như nhiều trang web chuyên nghiệp khác, sfm-sh.com đầu tư vào quảng cáo Internet. Chúng tôi quảng cáo đối tác bao gồm quảng cáo bing (Yahoo Quảng cáo). Để tối đa hóa ROI quảng cáo trực tuyến và tìm khách hàng mục tiêu, sfm-sh.com áp dụng một số mã theo dõi được tạo ra bởi những công cụ tìm kiếm để IP người dùng ghi lại và lưu lượng xem trang.

Business Contact dữ liệu
Chúng tôi thu thập tất cả các dữ liệu liên hệ kinh doanh gửi qua email hoặc các hình thức web trên sfm-sh.com từ khách truy cập. Việc xác định người truy cập và tiếp xúc liên quan đến dữ liệu nhập vào sẽ được giữ bí cho sfm-sh.com của sử dụng nội bộ. sfm-sh.com sẽ đảm bảo sự an toàn và sử dụng đúng những dữ liệu.

Cách sử dụng thông tin

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn như mô tả dưới đây, trừ khi bạn đã đặc biệt đồng ý một loại sử dụng, hoặc tại thời điểm thông tin cá nhân được thu thập từ bạn hoặc thông qua một số hình thức khác của sự đồng ý của bạn:
1.We sẽ sử dụng thông tin cá nhân để hoàn thành bất kỳ đơn đặt hàng bạn đã đặt.
2.We sẽ sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp cho bạn với các dịch vụ cụ thể mà bạn đã yêu cầu, chẳng hạn như để đạt được một cửa hàng bán lẻ.
3.We sẽ sử dụng những thông tin cá nhân của bạn để đáp ứng với những câu hỏi mà bạn gửi cho chúng tôi.
4.We sẽ sử dụng những thông tin cá nhân của bạn để gửi email cho bạn bất cứ lúc nào, chẳng hạn như các bản tin và thông báo về chương trình khuyến mãi của chúng tôi.
5.We có thể tiết lộ thông tin cá nhân theo yêu cầu của pháp luật hoặc quy trình pháp.
6.We có thể tiết lộ thông tin cá nhân để điều tra nghi ngờ gian lận, quấy rối hoặc vi phạm khác của bất kỳ luật, quy chế hoặc quy định, hoặc các điều khoản hoặc chính sách đối với các trang web.

KHÔNG THAM GIA / CORRECTIONS
Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ (a) đúng hay cập nhật thông tin cá nhân của bạn; (b) ngừng gửi email tới địa chỉ email của bạn; và / hoặc (c) vô hiệu hóa tài khoản của bạn để ngăn chặn bất kỳ mua hàng trong tương lai thông qua tài khoản đó. Bạn có thể thực hiện những yêu cầu này tại phần thông tin khách hàng, hoặc bằng cách gọi điện thoại, hoặc gửi email yêu cầu của bạn đến bộ phận hỗ trợ khách hàng sfm-sh.com tại info@sfm-sh.com. Xin đừng gửi email số thẻ tín dụng hoặc thông tin nhạy cảm khác.

Chính sách bảo mật